Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

 

Frissítve: 2022.05.28. Hatályos a mai naptól!

 

Frissítés oka:

 

Május 28-ától lép hatályba a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (röviden: webshop rendelet) módosítása.

 

A rendelet hatálya alá tartozik minden olyan fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződés, amikor a fogyasztó kifizeti, vagy vállalja, hogy kifizeti az áru ellenértékét.

 

Jelen szerződés határozatlan ideig, illetve a következő frissített változat kiadásáig érvényes.

 

 1. Alapinformációk

   

  Kérjük, hogy amennyiben már vásárlója, vagy vásárlója kíván lenni a webáruházunknak, úgy, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve, mivel jelen ÁSZF alapján, a megrendelés esetén létrejön a szerződés, amely megkötését, a rendelési adatok bizonyítják, illetve ráutaló magatartással tett jognyilatkozattal jön létre.

  A jelen ÁSZF a https://hellokonyha.hu oldalon történő és az ahhoz kapcsolódó kereskedelmi és működési tevékenységről ad tájékoztatást.

  Jelen ÁSZF a szervezetünk weboldalán (https://hellokonyha.hu/aszf) linken folyamatosan elérhető. Az esetleges módosítások nem érintik a korábban megkötött szerződéseket, azaz a módosításoknak nincs visszaható hatálya. Az ÁSZF erre a weboldalra és a hozzá tartozó aldomainjeken történő jogviszonyokra terjed ki.

  A Webáruházon keresztül, elektronikus úton megkötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat a szervezetünk nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető. Szervezetünk semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát. A szerződés nyelve magyar.

  A szerződés a felhasználó és a szolgáltató között jön létre.

  A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

   

  A Webáruházunk használatához kapcsolódóan technikai jellegű tájékoztatásokat is biztosítunk, melyek külön linken elérhetőek, illetve jelen ÁSZF-ben szükség szerint meghivatkozzuk azokat.

   

  • https://hellokonyha.hu/szallitas-es-fizetes-73

  • https://hellokonyha.hu/adatvedelem

   

  Információ

  A jelen „ÁSZF” kiadója egyben a szolgáltató, az egyik szerződő fél, és a webáruház

  üzemeltetője

  Cégnév:

  BCI Budapest Kft.

  Székhely:

  1213 Budapest, Pálma utca 67.

  Adószám:

  10670192-2-43

  Cégjegyzékszám:

  01-09-272356

   

  Elérhetőségek

  A Webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén az alább feltüntetett elérhetőségeinken

  rendelkezésére állunk!

  Levelezési cím:

  1213 Budapest, Pálma utca 67.

  Telefonszám:

  06-70-7424-333

  E-mail:

  hello@hellokonyha.hu

   

 2. Fogalmak

   

  • Felhasználó: Bármely természetes, jogi személy, vagy szervezet, aki Szolgáltató szolgáltatásait igénybe veszi, Szolgáltatóval szerződést köt.

  • Szolgáltató: Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó természetes, illetve jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki a Felhasználó részére szolgáltatást nyújt, aki a Felhasználóval szerződést köt.

  • szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya felhasználónak minősül

  • Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére.

  • Távollévők között kötött szerződés: olyan szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak

  • Termék: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon forgalomba hozott és értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi

  • Áru:

   • a) ingó dolog, ideértve a tartályban, palackban vagy egyéb módon korlátozott mennyiségben vagy meghatározott űrtartalommal kiszerelt víz, gáz és villamos energia, valamint;

   • b) ingó dolog, amely digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatást foglal magában vagy azzal össze van kapcsolva, olyan módon, hogy az érintett digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás hiányában az áru nem tudná betölteni funkcióit (a továbbiakban: a digitális elemeket tartalmazó áru).

  • Digitális szolgáltatás:

   • a) olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi a fogyasztó számára, hogy digitális adatokat hozzon létre, kezeljen, tároljon vagy azokhoz hozzáférjen, vagy

   • b) olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi a fogyasztó és a szolgáltatás más igénybe vevői által feltöltött vagy létrehozott digitális adatok megosztását, illetve az azokkal való egyéb interakciót;

  • Online piac: olyan szolgáltatás, amely a kereskedő által működtetett szoftvert (weboldalt, alkalmazást) alkalmaz, és amelynek révén a fogyasztók távollevők közötti szerződést köthetnek más kereskedőkkel vagy fogyasztókkal.

  • Rangsorolás: a termékek relatív kiemelése a kereskedők által bemutatott, megszervezett vagy közölt módon.

    

 3. Vonatkozó jogszabályok

   

  A Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

   

  • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;

  • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;

  • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK);

  • 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;

  • 45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;

  • 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

    

 4. Rendelkezések és felelősségek

   

  Ön a Webáruház használatával, megrendelésének leadásával vagy a regisztrációval elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt rendelkezéseket, tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

   

  • A Webáruházban megjelenített termékek kizárólag on-line, házhoz illetve átvételi pontra történő kiszállítással vagy személyes átvétellel rendelhetőek meg.

  • A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért az szolgáltató nem vállal felelősséget.

  • Ön a Webáruházat kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért.

  • A szolgáltató kizár minden felelősséget a Webáruház használói által tanúsított magatartásért.

  • A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért a szolgáltató nem vállal felelősséget.

  • A szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges termékismertetők a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt.

  • Amennyiben Ön a Webáruházban kifogásolható tartalmat észlel, kérjük jelezze. Ha a szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

  • A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek és minden gondosság ellenére lehetnek tartalmi eltérések is a szövegben melyért felelősséget nem vállalunk.

  • A szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatóhoz nem köthető, a Szolgáltató által nem üzemeltetett más weboldalon közzétett termékek adás-vételével kapcsolatban.

  • A szolgáltató az árváltozás és az Általános Szerződési Feltételek megváltoztatásának jogát fenntartja. Az esetleges változások a Webáruházban való megjelenéstől számítva lépnek életbe, és minden vásárlás alkalmával a megrendelés idejében fennálló feltételek kerülnek fogadásra.

  • A szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a vásárlók Webáruház felületén történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. Az ÁSZF hatályba lépést követően a Webáruház használata során válnak hatályossá a felhasználóval szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni, az előző rendeléseket nem érinti!

    

 5. Regisztráció

   

  A Webáruház tartalma nyilvánosan elérhető bárki számára. A vásárlásnak nem feltétele az érvényes regisztráció. A regisztrációt követően létrejön egy fiók.

   

  Regisztráció lehetséges módjai:

   

  • Facebook fiók

  • Google fiók

  • e-mail címes regisztráció, melyhez elegendőek az alábbi adatok

   • e-mail cím

   • Név

   • jelszó

   • telefonszám

     

    Ezt követően e-mailben értesítésre kerül a felhasználó a megadott e-mail címére, amely linken már a saját fiókjába tud belépni.

     

  • A felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek. A felhasználónak lehetősége van a felhasználói fiókban az adatok pontosítására, frissítésére.

  • A felhasználó vállalja, hogy jelszavával kapcsolatban a legnagyobb gondossággal jár el, mivel a szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik (ha van regisztráció az oldalon). Amennyiben a felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a szolgáltatót.

  • A felhasználó vállalja, illetve köteles a regisztráció és vásárlás mentén saját, valós adatait megadni! A megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató akkor is kizárhatja a felelősségét, amennyiben felhasználó más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

    

   Fiókkal rendelkező regisztrált vásárlóinknak a következő lehetőségei vannak:

    

   ° Személyes adatok törlése

   ° Személyes adatok letöltése

   ° Fiókadatok módosítása

   ° Jelszócsere

   ° Címadatok módosítása

   ° Kedvenceim

   ° Értesítés kéréseim

   ° Korábbi rendelések

   ° Hírlevél megrendelése / lemondása

   ° Regisztrációs hozzájárulás elfogadása / elutasítása

   ° Hűségpontok nyomonkövetése

 6. Árak

   

  • Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár (az az ár, amin a szolgáltatónak nincs meg a szerződéses akarata a szerződés megkötésére) kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, visszaigazolni. Az ajánlatot visszautasíthatja. A felajánlott helyes ár ismeretében a felhasználó elállhat vásárlási szándékától. A 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának.

  • A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, bruttó árak (tehát tartalmazzák a törvényben előírt áfát)

  • Az árak nem tartalmazzák a szállítással, fizetéssel, utánvétellel, csomagolással kapcsolatos díjakat. Ezekről a vásárlás menete folyamán pontos tájékoztatást kap a felhasználó. Szállítás és fizetés: https://hellokonyha.hu/szallitas-es-fizetes

  • Az akciós árak az akció ideéig állnak fenn, melyről pontos tájékoztatás van a termék mellett, illetve időben korlátos akcióknál a az akció lejáratát jelezzük.

    

 7. Kedvezmények, akciók

   

  • Árcsökkentéskor fel kell tüntetni, az árcsökkentést megelőzően alkalmazott korábbi árat, amihez képest meghatározható az akciós új ár. (pl. áthúzott ár)

  • A korábbi ár a vállalkozás által egy olyan időszakban alkalmazott legalacsonyabb árat jelenti, amely nem lehet rövidebb, mint az árcsökkentés alkalmazását megelőző 30 nap.

  • Ha az árcsökkentés mértéke fokozatosan növekszik, akkor a korábbi ár az árcsökkentés első alkalmazása előtti, árcsökkentés nélküli ár.

  • A korábbi ár megállapításánál figyelembe kell venni az akár csak néhány óráig alkalmazott árat is.

  • Minden akcióban érintett terméknél fel kell tüntetni a korábbi árat és az akciós árat.

  • A rendelkezések nem vonatkoznak a romlandó vagy minőségüket rövid ideig megőrző termékekre, ezekre eltérő szabályok várhatóak.

  • Ha a termék 30 napnál rövidebb ideje van forgalomban, a korábbi ár a vállalkozás által egy olyan időszakban alkalmazott legalacsonyabb árat jelenti, amely nem lehet rövidebb, mint az árcsökkentés alkalmazását megelőző 15 nap.

  • A webshopnak hitelt érdemlően kell bizonyítania az ár történetet (pl. szoftveresen, vagy árdiagrammal).

   A kedvezményt többféleképpen is fel lehet tüntetni:

  • A kedvezmény százalékos feltüntetésével. (pl. 10%-os kedvezmény)

  • A kedvezmény konkrét összegének feltüntetésével. (pl. 2000 Ft kedvezmény)

  • A korábbi ár áthúzásával.

  • Az új (alacsonyabb, akciós) ár és a korábbi (magasabb) ár feltüntetésével (30 napos szabálly meghatározott).

  • Árdiagrammal.

   Az akciók, kedvezmények rendszerének jogszabály szerinti működését a webshop motor és üzemeltető, a Shoprenter Kft. biztosítja.

    

 8. Termékeink elérhetősége

   

  • A termékeknél a szolgáltató feltűnteti az „elérhetőséget”.

  • Rendelhető” státusz esetén, a terméket nem raktározzuk közvetlenül, azt a beszállítói, forgalmazói raktárban vannak.

  • Amennyiben a beszállítónál, forgalmazónál, importőrnél elérhető, úgy azonnal bekérjük. Ezeket a termékeket ezt követően a beszállítástól függően 2-4 munkanapon belül adjuk át kiszállításra.

  • Fontos! A „Rendelhető” státusz esetén ritka esetben előfordulhat, hogy a forgalmazónál is termékhiány van. Ebben az esetben ügyfélszolgálatunk a lehető leghamarabb felveszi a vásárlóval a kapcsolatot.

  • Raktáron” státusz esetén, amennyiben a rendelt termék a kívánt mennyiségben elérhető a belső raktárunkban, akkor már azonnal csomagoljuk és küldjük a felhasználó által kiválasztott szállítási mód szerint!

  • Hosszabb ideig tartó beszállítói készlethiányt jelezzük, ekkor a termékre fel lehet iratkozni és értesítést kérni. Amikor a termék újra elérhető, úgy a rendszerünk automatikusan értesíteni fogja a felhasználót!

 9. Rendelés/vásárlás

   

  • Az oldalon elérhető termékekre lehet leadni a rendelést.

  • A termékek a webáruházból online rendelhetők meg, de a regisztrált vásárlók esetén telefonos kérésre is tudunk a fiókjához kapcsolódó rendelést összeállítani és leadni.

  • A megvásárolni kívánt terméket helyezze a kosárba.

  • Felhasználó a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja.

  • Bizonyos termékek csak bizonyos darabszámmal rendelhetőek!

  • A kosárba helyezést követően a kosár tartalma automatikusan megjelenik a képernyőn.

  • Lehetőség van a kosárhoz jutni, illetve a tovább folytatni a válogatást. Ezt navigációs gombok segítik.

  • A válogatás alkalmával, újabb termék esetén a kosár tartalma automatikusan frissül

  • Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” ikonra kattintva, illetve folyamatosan nyomon követheti a kosár értékét.

  • A felhasználónak lehetősége van a kosárban a termékek darabszámát módosítani, illetve törölni a kosárból már bent lévő terméket

  • A kosár tartalmának véglegesítésekor a pénztárba jut a felhasználó.

  • A pénztárban már szükséges a rendelés és szállítás teljesítéséhez szükséges információk megadása

  • Fiókkal rendelkező regisztrált vásárlók esetében ez már nem szükséges, amennyiben minden adat megegyezik.

  • A felhasználónak lehetősége van több szállítási cím beállítására, melyből kiválasztható a megfelelő, vagy újabbat lehet megadni

  • A cím megadása után lehet a szállítási módok között választani

  • A szállítási módok és árak a következő linken találhatóak: https://hellokonyha.hu/szallitas-es-fizetes-73

  • Ezt követően a fizetési módot kell meghatározni: https://hellokonyha.hu/szallitas-es-fizetes-73

  • Rendelés véglegesítése során megjelenik egy összegző képernyő, ahol a megrendelés végleges elküldése előtt még utoljára megtekintheti a kosárba helyezett termékeket.

  • A rendelés elküldéséhez mindenképp szükséges az az Általános Szerződési Feltételek és Az Adatkezelési Tájékoztató elfogadása a jelölőnégyzet kipipálásával

  • a „Rendelés elküldése” gombra kattintva tudja elküldeni a rendelést

  • Felhasználó a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik!

  • A rendelés elküldése után a felhasználó automatikusan e-mailt kap a rendeléséről.

  • Navigációs sáv segít a rendelés elküldése előtt bármelyik előző ponthoz történő visszatéréshez.

   Amennyiben a webshopban hiba, vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, úgy a szolgáltató fenntartja a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a felhasználót az új adatokról. A felhasználó ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy elállhat a szerződéstől.

   A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. Felhasználó a Ptk. 6:127. §-a alapján köteles a csomagot késedelem nélkül, lehetőleg a kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Amennyiben a Felhasználó nem vizsgálja át a csomagot, szerződésszegést követ el, és viseli az ezzel való következményeket (a termék állapotának bizonyításának nehézsége).

    

 10. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

   

  • A felhasználó által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a rendszerünk automatikusan igazolja vissza!

  • A visszaigazoló e-mail tartalmazza a felhasználó által a vásárlás, illetve regisztráció során megadott adatokat (számlázási és szállítási információkat), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát a megrendelt termékek felsorolását, mennyiségét, a termékek árát, felhasznált kuponkódot, hűségpontot és a kedvezmény mértékét az esetleges szállítási költséget és a fizetendő végösszeget, valamint az átutalásos fizetés választása esetén a szolgáltató bankszámla számáról.

  • Felhasználó tudomásul veszi, hogy az előző pontban taglalt visszaigazolás csupán automata visszaigazolás, az szerződést nem keletkeztet.

  • A szerződés akkor jön létre, amikor szolgáltató az előző pontban megnevezett automata visszaigazolást követően egy újabb e-mailben, vagy telefonon értesíti a Felhasználót a megrendelés részleteiről és várható teljesítéséről.

  • A felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól és nem köteles megvásárolni a terméket, ha késedelem nélkül (2 munkanap) nem kapja meg az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazolást e-mailben, vagy telefonon.

  • A szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben vagy teljes egészben.

  • A részben történő teljesítés kizárólag a felhasználóval történő egyeztetést követően kerülhet sor!

  • A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén, az átutalt összeg (részben vagy egészben) 5 munkanapon belül visszautalásra kerül az Ön részére.

  • Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

  • A szerződésre Magyarország joga irányadó.

    

 11. Teljesítés

   

  • A megrendelések feldolgozása munkanapokon, munkaidőben történik.

  • Általános teljesítési határidő, a szerződés létrejöttétől számított 1-5 munkanapon belül, amennyiben a termék elérhető!

  • A megrendelés leadása során adásvételi szerződés jön létre, így a szolgáltató a megrendelést termékek átadására, a felhasználó pedig a vételár megfizetésére és a megrendelt termék átvételére köteles.

  • A felhasználó jogosult a szerződéstől elállni, ha a megadott határidőre nem teljesít a szolgáltató.

  • Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul visszatéríteni, továbbá Szolgáltató köteles biztosítani, hogy a Felhasználó érvényesítse a hibás teljesítés esetére a jogszabályban biztosított egyéb jogait.

  • Szolgáltató felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy amennyiben a Felhasználó nem veszi át a szerződésszerűen teljesített megrendelt termékeket (fizetési módtól függetlenül) szerződésszegést követ el. A Ptk. alapján (6:142. §) aki a szerződés megszegésével a másik félnek kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa. Kártérítés címén meg kell téríteni a szolgáltatás tárgyában keletkezett kárt. Szándékos szerződésszegés esetén a Szolgáltató teljes kárát meg kell téríteni.

  • Ez azt jelenti, hogy Szolgáltató – amennyiben nem jelzi a fogyasztó az elállási szándékát – a termékek beszerzése, tárolása miatt keletkezett kárát és a szállítási költséget (oda-vissza) is érvényesíti a Felhasználókkal szemben.

  • Felhívja Szolgáltató a Felhasználók figyelmét, hogy az így keletkezett jogi igényeink érvényesítése érdekében igénybe veszi ügyvédei segítségét, így a szerződésszegésből keletkező egyéb (jogi) költségek (akár a fizetési meghagyásos eljárás díjai) megfizetése is a Felhasználót terheli.

    

 12. Felhívás a csomagok átvételével kapcsolatosan

   

  • Kérjük a csomagot kézbesítéskor a futár előtt szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen a csomagoláson észlelt sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot!

  • Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt a szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni!

  • A csomagnak a kiszállítást végző személytől való átvételével illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a csomag mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt követően Ön kizárólag elállási jogával élhet, ezért a kiszállítást végző személy távozása után a szolgáltatónak utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni.

    

 13. Fogyasztói értékelések kezelése

   

  • Tájékoztatjuk a vásárlókat, hogy az oldalon megjelenő értékelések valódiságát a biztosítjuk.

   • Az oldalra történő közvetlen beérkező értékeléseket e-mailben kapjuk, melyek közvetlenül a vásárlóktól érkeznek. A GDPR rendeletnek megfelelően, ezt a jelen jogszabály teljesítése érdekében megőrizzük.

   • A termékértékeléseket a Shoprenter, mint a webshop motorja a jogszabályoknak megfelelően kezeli.

   • A szolgáltató legfőbb értékelési rendszere az „Árukereső Megbízható Bolt” programja. Ebben az esetben az árukereső kifejezetten csak a vásárlóknak küldi ki az értékelés bekérést a tranzakcióval kapcsolatban. Ezt az

    „Árukereső”-t üzemeltető biztosítja.

  • Így a vállalkozás biztosítja, hogy csak valós tapasztalatokon alapuló értékeléseket tesz közzé. Ezt a fentiekben leírtak biztosítják, így van az ellenőrzésére van kidolgozott folyamatunk, illetve lépéseket tudunk tenni a valótlan fogyasztói vélemények kiszűrésére.

  • Az értékelők kötelező regisztrációját az „Árukereső” és a „Shoprenter” folyamatai biztosítják.

  • Ennek megfelelően ezeket az „Adatfeldolgozói” szolgáltatást végző partnereink, különböző technikai eszközöket alkalmaznak, annak érdekében, hogy megbizonyosodjanak az értékelő megbízhatóságáról (pl.. IP cím ellenőrzés, e- mailes ellenőrzés). Ezt a GDPR rendeletnek megfelelően kezelik, melyről az „Adatkezelési Tájékoztatóban” adunk tájékoztatást.

  • Gyanús értékeléseket minden esetben kivizsgáljuk, illetve lehetőség szerint felvesszük a kapcsolatot a vásárlóval.

  • Az Árukereső véleménykezelési irányelvei irányelvei:

   Jelen vélemény-kezelési irányelvek az Online Comparison Shopping Kft. (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.; Cg. 01-09-186759; a továbbiakban: Árukereső) által üzemeltetett www.arukereso.hu oldalon adott véleményekre terjednek ki.

   1. Vélemények típusai

     

    Az Árukereső által üzemeltetett szolgáltatás keretein belül kétféleképpen lehet termék, vagy boltvéleményt írni:

     

    Általános felhasználói vélemények

    A weboldal látogatója által szabadon használható felületen megírt vélemények. Árukereső az általános felhasználói vélemények esetén, minden esetben visszaigazoló e-mailt küld a vélemény írójának. A megerősített vélemények moderáció után kerülnek ki az Árukereső.hu oldalra.

     

    Megbízható Bolt Programon keretein belül írt vélemények

    Árukereső a partnerei számára véleményprogramot üzemeltet, melynek használatára partnerei opcionálisan tudnak jelentkezni. A Megbízható Bolt Programról részletesen itt olvashat. A véleményprogram keretein belül beérkező véleményeket az Árukereső “Vásárlói vélemény” emblémával különbözteti meg oldalain az általános felhasználói véleményektől.

   2. Moderálás

    

   A vélemények moderálását az Árukereső munkanapokon, munkaidőben (9:00-17:00 között) végzi. Az Árukereső moderátorai hétvégén és munkaszüneti napokon nem dolgoznak. Munkaidőn kívül, vagy munkaszüneti napon írt vélemények moderálását az Árukereső a következő munkanapon kezdi meg.

    

   Moderálási alapelvek:

    

   Az Árukereső nem jelenít meg:

    

  • trágár, obszcén, rasszista, egyes társadalmi csoportokat szexuális, vagy vallási hovatartozásukban sértő véleményeket;

  • olyan véleményeket, melyek beazonosíthatóan nem az adott boltra/termékre irányulnak;

  • olyan termékvéleményeket, melyek az adott termékre konkrét információt/véleményt nem tartalmaznak, hanem konkurens termékek tulajdonságait írják le;

  • termékvéleményként termékkel kapcsolatos kérdést, erre külön "Kérdések és válaszok" funkció érhető el az Árukereső vonatkozó

   termékoldalain;

  • termék-, vagy boltvéleményként megírt megrendeléssel kapcsolatos, a termék forgalmazójának szánt kérdést/visszajelzést;

  • termék-, vagy boltvéleményként megírt, a www.arukereso.hu oldal funkcionalitásával kapcsolatos visszajelzéseket/hibajelzéseket, erre külön "Hibajelzés, visszajelzés" funkció érhető el a www.arukereso.hu oldal láblécében.

    

 14. Elállás joga  

   

  • Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Fogyasztó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.

  • Ha a Szolgáltató a termék kézhezvételének vagy a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap lejártát követően, de 12 hónapon belül megadja a tájékoztatást, úgy az elállásra nyitva álló határidő e tájékoztatás közlésétől számított 14 nap.

  • Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

  • Fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

  • A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalta e költség viselését.

  • Nem illeti meg elállási jog a Fogyasztót (amennyiben kipróbálta, használatba vette a terméket)

  • Fogyasztó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni.

  • Fogyasztó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t.

  • Fogyasztónak írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot megküldenie 14 napon belül.

  • A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.

  • A Szolgáltató nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik.

  • A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

  • A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

  • A termék visszaérkezését követő tizennégy napon belül a Fogyasztó által megadott bankszámlaszámra visszatéríti Szolgáltató a termék vételárát, a szállítási költséggel együtt.

  • Amennyiben Fogyasztó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Fogyasztó Szolgáltató részére.

  • A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet.

  • Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelv

  • Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

  • Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

  • Fogyasztó a köteles megtéríteni a vállalkozás ésszerű költségeit, ha fogyasztó a teljesítés megkezdését követően gyakorolja a felmondási jogát

    

 15. Elállási jog gyakorlásának a menete

   

  • Amennyiben a Fogyasztó élni kíván az elállási joggal, úgy köteles az elállási szándékát a Szolgáltató elérhetőségein jelezni.

  • Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék kézhezvételétől számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Írásban történő elállás esetén elég csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, email vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az email illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe.

  • A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató következő címére késedelem nélkül, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni, illetve a vállalkozásnak vagy a vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni.

  • A határidő betartottnak minősül, amennyiben a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket (tehát nem kell megérkezni 14 napon belül). A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket.

  • A Szolgáltató azonban nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik. A Fogyasztó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

  • Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a vásárló az elállási joggal.

    

 16. A fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogát

   

  • a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

  • olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

  • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

  • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (pl. kozmetikai cikkek, állateledelek, ha azokat kibontották);

  • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

    

 17. Kellékszavatosság

   

  • Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?

    

   Felhasználó webshopot üzemeltető cég hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

    

  • Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?

   Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

    

  • Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?

    

   Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

    

  • Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

    

   Felhasználó a szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

    

  • Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

    

   A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

    

 18. Termékszavatosság

   

  • Milyen esetben élhet Felhasználó a termékszavatossági jogával?

    

   Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

    

  • Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?

    

   Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék árának a visszafizetését csak akkor kérheti, ha a javítás vagy a csere nem lehetséges.

    

  • Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

    

   A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

    

  • Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó termékszavatossági igényét?

    

   Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

    

  • Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

    

   Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.

    

  • A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

    

   A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

   • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

   • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

   • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 19. Jótállás

   

  • Milyen esetben élhet Felhasználó a jótállási jogával?

    

   Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a webshopot üzemeltető vállalkozás jótállásra köteles, amennyiben a felhasználó fogyasztónak minősül.

    

  • Felhasználót milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

    

   A jótállás időtartama:

   • a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,

   • b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,

   • c) 250 000 forint eladási ár felett három év.

    E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár

    A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

    Amennyiben a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.

    A fogyasztó a kijavítás iránti igényét választása szerint a Szolgáltató székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

     

  • Jótállási igénye alapján a jogosult választása szerint

    

   • kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy

   • az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a (...) nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

   • Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

   • A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 9/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 5. §-a alapján a Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a 15 napot meghaladja, akkor a Szolgáltató a fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.

     

  • Ha kiderül, hogy nem javítható a termék

    

   Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a Szolgáltató részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket 8 napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a Szolgáltató köteles a vételárat 8 napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

    

  • Ha negyedszer is elromlik a termék

    

   Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk 3 alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik – ha a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket a vállalkozás költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket 8 napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a Szolgáltató köteles a vételárat 8 napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

    

  • Ha nem sikerül 30 napon belül kijavítani

    

   Ha a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény Szolgáltató részére való közlésétől számított 30. napig nem kerül sor, – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő 8 napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a Szolgáltató köteles a vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő 8 napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

    

  • Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

   • A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Felhasználót a jótállásból fakadó jogok a termék-és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik.

   • Szolgáltató nem tartozik jótállással a jótállási időn túl (szakmailag elvárható élettartam) a természetes elhasználódásból/avulásból származó károkért.

   • Szolgáltató nem tartozik továbbá szavatossággal, illetve jótállással az olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

   • Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

   • A jótállás megvonásával járhat amennyiben a terméken végzett javítási / szerelési munkálatokat nem az azokat elvégezni jogosult, illetve szakképzetséggel nem rendelkező harmadik személy végzi és a hiba ennek következtében keletkezett.

   • Garanciavesztéssel járhat továbbá, ha a terméken égés, törés, repedés vagy egyéb fizikai, látható sérülés van illetve nem rendeltetésszerű használat (a termék gyári beállításait meghaladó teljesítményen történő használat,túlhúzás), szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a vállalkozás, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza), a termék leírásában megadott paramétereket meghaladó mechanikai / elektromos terhelés illetve egyéb nem a célnak való felhasználás, helytelen tárolás, rongálás, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása, elemi kár, természeti csapás, okozta a meghibásodást.

   • Jótállás megvonásával járhat, ha a terméken található garancia címke megsérül, eltávolításra kerül.

   

 20. Panaszkezelés

   

  • A felhasználó a Webáruháznak az áru (szolgáltatás) fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlenül kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére, mulasztására vonatkozóan szóban vagy írásban teheti meg panaszát. A panaszok bejelentésére, kapcsolattartásra használható cím, telefonszám, elektronikus levelezési cím megegyezik a szolgáltató elérhetőségeivel.

  • hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt a szolgáltató azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha Ön a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben azt Önnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt Önnek legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.

  • A telefonon közölt szóbeli panaszt kötelezően egy egyedi azonosítószámmal látjuk el, ami a panasz visszakereshetőségét segíti. Ezt a számot mi Önnel kötelesek vagyunk közölni.

  • A szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz Önhöz eljusson.

  • A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a szolgáltató köteles öt évig megőrizni.

  • A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:a fogyasztó neve, lakcíme,

    

   ° a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

   ° a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

   ° a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,

   ° a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása,

   ° a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

   ° telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

    

  • Ha a panaszt a szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni. A panasz elutasítása esetén a szolgáltató köteles a felhasználót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást

  • Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

   Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/

   A Fgytv. 45/A. § (1)-(3) bekezdéseiben, valamint a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján általános fogyasztóvédelmi hatóságként a kormányhivatal jár el:

   https://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek

   Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

   Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra - a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján - az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

   A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

   Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása”).

   Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

   A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel, amely alapján a jogszabályváltozás következtében a vállalkozások jogsértő magatartása esetén kötelező bírságkiszabás alkalmazandó, bírságtól való eltekintésre nincs lehetőség. A fogyasztóvédelemről szóló törvény mellett módosításra került a kis- és középvállalkozásokról szóló törvény vonatkozó rendelkezése is, így a kis- és középvállalkozások esetén sem mellőzhető majd a bírság kiszabása.

   A bírság mértéke kis- és középvállalkozások esetén 15 ezer forinttól 500 ezer forintig terjedhet, míg a számviteli törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező, nem kis- és középvállalkozás esetén 15 ezer forinttól, a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 500 millió forintig terjedhet. A kötelező bírság bevezetésével a jogalkotó a békéltető testületekkel való együttműködés nyomatékosítását, illetve a vállalkozásoknak a békéltető testületi eljárásban való aktív részvételének biztosítását célozza.

    

   A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

   A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani, a kérelemnek tartalmaznia kell:

    

   ° a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,

   ° a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,

   ° ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,

   ° a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,

   ° a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését

   ° a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem-előterjesztésére nem került sor,

   ° a testület döntésére irányuló indítványt,

   ° a fogyasztó aláírását.

    

   A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

   Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást. A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

   A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

   Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

   Baranya Megyei Békéltető Testület Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. Telefonszám: 06-72-507-154

   Fax: 06-72-507-152

   E-mail: abeck@pbkik.hu; mbonyar@pbkik.hu

   Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

   Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

   Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523

   Fax: 06-76-501-538

   E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu; mariann.matyus@bkmkik.hu Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

   Békés Megyei Békéltető Testület

   Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

   Telefonszám: 06-66-324-976

   Fax: 06-66-324-976

   E-mail: eva.toth@bmkik.hu

   Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

   Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870 Fax: 06-46-501-099

   E-mail: kalna.zsuzsa@bokik.hu

   Budapesti Békéltető Testület

   Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

   Telefonszám: 06-1-488-2131

   Fax: 06-1-488-2186

   E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

   Csongrád Megyei Békéltető Testület Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. Telefonszám: 06-62-554-250/118 Fax: 06-62-426-149

   E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

   Fejér Megyei Békéltető Testület

   Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. Telefonszám:06-22-510-310

   Fax: 06-22-510-312

   E-mail: fmkik@fmkik.hu

   Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

   Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a. Telefonszám: 06-96-520-217

   Fax: 06-96-520-218

   E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

   Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

   Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.

   Telefonszám: 06-52-500-710

   Fax: 06-52-500-720

   E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu

   Heves Megyei Békéltető Testület

   Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.

   Telefonszám: 06-36-429-612

   Fax: 06-36-323-615

   E-mail: hkik@hkik.hu

   Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

   Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.

   Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570

   Fax: 06-56-510-628

   E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

   Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

   Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

   Telefonszám: 06-34-513-027

   Fax: 06-34-316-259

   E-mail: szilvi@kemkik.hu

   Nógrád Megyei Békéltető Testület

   Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.

   Telefonszám: 06-32-520-860

   Fax: 06-32-520-862

   E-mail: nkik@nkik.hu

   Pest Megyei Békéltető Testület

   Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.

   Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81

   Telefonszám: 06-1-269-0703

   Fax: 06-1-474-7921

   E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

   Somogy Megyei Békéltető Testület

   Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6. Telefonszám: 06-82-501-026

   Fax: 06-82-501-046

   E-mail: skik@skik.hu

   Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

   Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

   Telefonszám: 06-42-311-544

   Fax: 06-42-311-750

   E-mail: bekelteto@szabkam.hu

   Tolna Megyei Békéltető Testület

   Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet Telefonszám: 06-74-411-661

   Fax: 06-74-411-456

   E-mail: kamara@tmkik.hu

   Vas Megyei Békéltető Testület

   Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

   Telefonszám: 06-94-312-356

   Fax: 06-94-316-936

   E-mail: vmkik@vmkik.hu

   Veszprém Megyei Békéltető Testület

   Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.

   Telefonszám: 06-88-429-008

   Fax: 06-88-412-150

   E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu

   Zala Megyei Békéltető Testület

   Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.

   Telefonszám: 06-92-550-513

   Fax: 06-92-550-525

   E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

    

 21. Jogok

   

  • A szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak, vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

  • A Webáruház egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. A szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Webáruházon, valamint a Webáruházon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Webáruház felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

    

 22. Elállási nyilatkozat minta

   

  (csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza) Címzett: lásd a szolgáltatói adatokat.

  A levél az alábbi adatokat tartalmazza:

  • Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére:

  • Megrendelés időpontja /átvétel időpontja

  • Fogyasztó(k) neve

  • Fogyasztó(k) címe

  • A fogyasztó(k) aláírása (kizárólag írásban történő értesítés esetén)

  • Dátum